Introduction to Microsoft Dynamics 365 Business Central

ERP modules

Microsoft Dynamics 365 Business Central là một giải pháp toàn diện (trước đây là Microsoft Dynamics NAV) giúp tối ưu hóa hiệu suất trong các lĩnh vực kinh doanh chính, chẳng hạn như mua hàng, bán hàng, quan hệ khách hàng, dịch vụ và sản xuất. Giải pháp này đảm bảo trải nghiệm người dùng trực quan, dễ sử dụng và triển khai nhanh chóng.
 
Là một nền tảng kinh doanh sáng tạo, Dynamics 365 Business Central cung cấp cho người dùng khả năng mở rộng đặc biệt và mở rộng các module ERP với các module và ứng dụng mới, giúp các công ty hoạt động trong nhiều ngành khác nhau điều chỉnh theo nhu cầu kinh doanh cụ thể của họ. Để thực hiện các cải tiến như vậy, không cần can thiệp vào mã nguồn.
 
Sử dụng nhiều tiện ích mở rộng và ứng dụng có sẵn trên Microsoft AppSource, người dùng cũng có thể tùy chỉnh các module ERP để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh cụ thể.
 
Dynamics 365 Business Central cung cấp giao diện quen thuộc và trực quan, cũng như các công cụ quản lý trí tuệ kinh doanh và quy trình làm việc tích hợp. Với khả năng tích hợp nâng cao, tất cả dữ liệu được thống nhất và lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu duy nhất, điều này tăng cường tính nhất quán của dữ liệu và hiệu quả của hệ thống.
A wealth of features available in the standard version
Dynamics 365 Business Central là một giải pháp kinh doanh toàn diện với khả năng tích hợp quy trình vượt trội. Lợi ích của việc triển khai hệ thống có thể được đánh giá ngay lập tức sau khi khởi chạy. Bằng cách sử dụng các công cụ hiệu quả hơn, người dùng có thể quản lý các quy trình tài chính, bán hàng, dịch vụ hoặc sản xuất một cách nhanh chóng và trôi chảy.
 
Hệ thống này được cung cấp với hai tùy chọn cấp phép – Essentials hoặc Premium.

Business Central Essentials

Dynamics 365 Business Central Essentials bao gồm các chức năng từ các lĩnh vực sau:

  • Quản lý tài chính
  • Bán hàng
  • Mua hàng
  • Quản lý kho
  • CRM
  • Quản lý nhân sự
  • Dự án

Business Central Premium

Dynamics 365 Business Central Premium bao gồm các chức năng từ các lĩnh vực sau:

  • Business Central Essentials
  • Dịch vụ
  • Sản xuất

ERP modules

Financial Management in Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central tối ưu hóa việc xử lý thông tin cũng như các quy trình tài chính thông thường, chẳng hạn như ghi nhận các giao dịch tài chính, tạo báo cáo tài chính, quản lý hàng tồn kho và chi phí sản xuất, tài sản cố định và tài khoản ngân hàng.

Chart of Accounts

The chart of accounts displays all the accounts (balance sheet accounts and income statements accounts) used to post transactions to the general ledger. Apart from default setup, advanced features for VAT or tax processing can be used. It is possible to define dimensions and add values in entries, which leads to increased report accuracy, as well as to create custom general ledger accounts. Such accounts are used in sales and purchase documents, and in general journals for posting transactions in the general ledger.Sổ cái kế toán hiển thị tất cả các tài khoản (tài khoản bảng cân đối kế toán và tài khoản báo cáo thu nhập) được sử dụng để ghi nhận các giao dịch vào sổ cái tổng hợp. Ngoài thiết lập mặc định, các tính năng nâng cao cho xử lý VAT hoặc thuế có thể được sử dụng. Có thể định nghĩa các chiều và thêm giá trị vào các mục nhập, điều này dẫn đến độ chính xác cao hơn cho báo cáo, cũng như tạo tài khoản sổ cái tổng hợp tùy chỉnh. Các tài khoản này được sử dụng trong các tài liệu bán hàng và mua hàng, và trong các nhật ký chung để ghi nhận các giao dịch vào sổ cái tổng hợp.

Dimensions

Sau khi thiết lập phù hợp trong Dynamics 365 Business Central hoàn tất, các chiều có thể được sử dụng trong các phân tích tài chính phức tạp. Các chiều mặc định có thể được gán cho khách hàng, mặt hàng, nhà cung cấp, tài khoản G/L, công việc hoặc tài nguyên và nhiều giá trị chiều có thể được tạo cho mỗi chiều được định nghĩa. Ví dụ, một chiều nhóm khách hàng có thể được gán cho một tài liệu bán hàng trước khi ghi nhận một giao dịch bán hàng. Một bộ phận có thể được gán khi ghi nhận các chi phí để hỗ trợ phân tích và so sánh các chi phí liên quan đến các bộ phận cụ thể.

Process Payments

Dynamics 365 Business Central cung cấp các cải tiến trong lĩnh vực xử lý thanh toán. Bạn có thể nhập và quản lý thanh toán trên cùng một trang. Việc đánh dấu hóa đơn đã thanh toán và thực hiện đối chiếu tài khoản tự động chỉ cần vài cú nhấp chuột. Nhật ký thanh toán, với các tính năng nâng cao như thiết lập ưu tiên nhà cung cấp và ngày đến hạn thanh toán, được sử dụng để thanh toán cho nhà cung cấp cũng như xử lý và đối chiếu giao dịch sao kê ngân hàng cùng một lúc. Để xử lý đối chiếu thanh toán, chạy lệnh gợi ý thanh toán nhà cung cấp. Thanh toán có thể được thực hiện bằng điện tử hoặc bằng séc, nếu cần, sau khi điều chỉnh các dòng nhật ký thanh toán. Để làm điều này, chỉ cần nhập các tệp sao kê ngân hàng và các giao dịch sẽ được tự động xử lý, theo tất cả các quy tắc nâng cao mà bạn đã định nghĩa.

Cash Flow Forecast

Đối với các công ty, để đảm bảo cái nhìn sâu hơn về khả năng sẵn có của tiền mặt, dự báo dòng tiền cải thiện là điều cần thiết. Là một phần của Dynamics 365 Business Central, chức năng dự báo dòng tiền cho phép người dùng tính toán các dòng tiền dự kiến. Một loạt các nguồn tiền mặt có thể được xem xét, chẳng hạn như đơn đặt hàng bán hàng, đơn đặt hàng mua hàng, các khoản phải thu, thanh toán. Hệ thống phân tích các tác động có thể xảy ra của các khoản vay hoặc đầu tư dự kiến dựa trên thông tin về chi phí và doanh thu. Với các công cụ Cortana Intelligence và máy học tích hợp sử dụng dữ liệu doanh thu và chi phí lịch sử, người dùng có thể tạo các dự báo dòng tiền.

Budgets

Người dùng có thể tận dụng các tính năng lập ngân sách có sẵn cho chi phí, bán hàng, mua hàng và tài khoản sổ cái tổng hợp.

Deferrals

Hệ thống cung cấp khả năng thiết lập các mẫu hoãn lại cho phép người dùng tự động hóa quá trình hoãn lại doanh thu và chi phí, tuân thủ theo một lịch trình định sẵn.

Fixed Assets

Bạn có thể có cái nhìn sâu hơn về quản lý tài sản cố định bằng cách giám sát các giao dịch tài sản cố định, chẳng hạn như tăng giá trị, thanh lý, mua lại, khấu hao và ghi giảm giá trị.

Audit Trails

Với Dynamics 365 Business Central, có thể tự động gán dấu vết kiểm toán và mô tả ghi nhận giao dịch. Hơn nữa, người dùng có thể thiết lập các mã code lý do tùy chỉnh được sử dụng để tạo thêm các dấu vết kiểm toán.

Bank Account Management

Dynamics 365 Business Central giúp đáp ứng các nhu cầu khác nhau từ nhiều ngành kinh doanh và hỗ trợ xử lý nhiều loại tiền tệ khác nhau, cho phép người dùng thiết lập và quản lý nhiều tài khoản ngân hàng.

ERP modules
Customer Relationship Management in Dynamics 365 Business Central
Contacts

Các liên hệ được sử dụng làm dữ liệu chính trong quản lý mối quan hệ khách hàng và bao gồm thông tin cá nhân và công ty, dựa trên đó các hoạt động liên quan đến tiếp thị được khởi đầu. Chức năng này được sử dụng để ghi lại báo giá cho các liên hệ, quản lý các liên hệ trùng lặp và đồng bộ hóa các liên hệ với khách hàng và nhà cung cấp.

Segmentation

Trong Dynamics 365 Business Central, các phân đoạn là nhóm các liên hệ được gán theo các tiêu chí được chỉ định. Giải pháp này hỗ trợ việc phân đoạn liên hệ. Người dùng có khả năng tạo các phân đoạn dựa trên loại dữ liệu thu thập được, cũng như ghi lại các tiêu chí phân đoạn và sử dụng lại chúng cho các chiến dịch tiếp thị khác nhau.

Opportunity Management

Với chức năng quản lý mối quan hệ có sẵn trong Dynamics 365 Business Central, người dùng có thể theo dõi cơ hội bán hàng, phân loại các hoạt động bán hàng vào các giai đoạn khác nhau và quản lý cơ hội bán hàng dựa trên dữ liệu thống nhất. Giải pháp cung cấp các công cụ cho phép họ liên kết báo giá bán hàng trực tiếp với cơ hội và quản lý kênh bán hàng và hành trình của khách hàng một cách hiệu quả.

Campaigns

Các chiến dịch tiếp thị được lập kế hoạch và triển khai dựa trên các phân đoạn được thiết lập cho các liên hệ và bao gồm một số hoạt động tập trung vào khách hàng, như chuẩn bị danh mục sản phẩm, khởi động các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt và tổ chức các sự kiện tiếp thị. Phản ứng của liên hệ đối với các chiến dịch có thể được đăng ký dưới dạng các tương tác.

Segmentation

Ngoài các tính năng hỗ trợ liên hệ, chức năng quản lý mối quan hệ còn giúp người dùng theo dõi các tương tác (cuộc gọi điện thoại, lời mời và email) và tài liệu (báo giá bán hàng, đơn đặt hàng, nhắc nhở, hóa đơn và nhiều loại tài liệu khác).

Dynamics 365 for Sales integration

Dynamics 365 Business Central rất linh hoạt và dễ dàng hợp tác với Dynamics 365 for Sales. Bạn chỉ cần tuân theo một số bước đơn giản để đồng bộ dữ liệu liên quan đến đơn vị đo lường, đơn hàng bán hàng, sẵn có mặt hàng và tiền tệ.

ERP modules
Supply Chain Management in Dynamics 365 Business Central
Sales and Purchase Order Management

Dynamics 365 Business Central cung cấp một loạt các chức năng để cấu hình các loại tài liệu bán hàng và mua hàng đa dạng nhất để đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh của bạn. Bạn có thể thiết lập và sử dụng đơn đặt hàng bán hàng/mua hàng, đơn đặt hàng mua hàng/bán hàng theo kế hoạch và quy trình đơn đặt hàng bán hàng/mua hàng và tự động gán giá đặc biệt và chiết khấu cho các khách hàng được chọn hoặc nhóm khách hàng nếu điều kiện nhất định (số lượng tối thiểu hoặc ngày đặt hàng) được thực hiện. Nếu có, giá tốt nhất và chiết khấu cao nhất cho một khách hàng được cấp phép. Do không yêu cầu ghi nhận đơn đặt hàng bán hàng, quy trình lập hóa đơn nhanh chóng và đơn giản. Hơn nữa, bạn có thể định nghĩa giá và chiết khấu trong một tài liệu bán hàng cho các dòng cụ thể và thiết lập một chiết khấu hóa đơn, nghĩa là tỷ lệ chiết khấu được liên kết với số tiền tài liệu.

Trong Dynamics 365 Business Central, quy trình làm việc tự động được sử dụng để theo dõi và kiểm soát toàn bộ quy trình mua hàng. Quy trình này bao gồm nhập tài liệu và đăng ký các tài liệu giấy bằng cách sử dụng chức năng OCR. Dựa trên thông báo về tồn kho có sẵn và dự báo sẵn có, các đơn đặt hàng tái tổ chức được tạo ra. Giá và chiết khấu được cấp phép, nếu các tiêu chí đã thỏa thuận với nhà cung cấp như số lượng tối thiểu hoặc ngày đặt hàng, được đáp ứng. Triển khai cấu trúc quy trình làm việc và phê duyệt tiên tiến giúp bạn tăng cường kiểm soát chi phí và chi phí mua hàng.

Item Availability

Quy trình bán hàng có thể được quản lý một cách hiệu quả nếu có các công cụ hiệu quả để theo dõi sự sẵn có của hàng hóa ở nhiều địa điểm theo thời gian. Trong trường hợp phát hiện thiếu hàng khi xử lý đơn đặt hàng bán hàng, Dynamics 365 Business Central tạo ra các thông báo phù hợp, giúp bạn có thể can thiệp ngay lập tức – tạo một đơn đặt hàng tái tổ chức hoặc cung cấp một mặt hàng thay thế.

Nonstock Items

Dynamics 365 Business Central cho phép bạn thiết lập và cung cấp cho khách hàng các mặt hàng không tồn kho, tức là các mặt hàng chưa được đăng ký trong kho hàng. Bạn chỉ cần điền vào một số trường với thông tin liên quan. Sau đó, ngay cả khi mặt hàng không có sẵn trong kho, bạn vẫn có thể bao gồm nó trong bảng giá.

Một mặt hàng mới được tự động tạo ra trên thẻ mặt hàng không tồn kho bằng cách sử dụng mẫu thẻ mặt hàng, nếu một mặt hàng không tồn kho được thêm trực tiếp vào một tài liệu bán hàng. Mẫu mặt hàng không tồn kho chứa tất cả các trường thường được thiết lập cho một mặt hàng.

Sales and Inventory Forecasting

Machine learning trong Dynamics 365 Business Central kết hợp với các công cụ dự báo phân tích đảm bảo dự báo bán hàng và tồn kho chính xác dựa trên dữ liệu lịch sử trong các giai đoạn và nguồn cụ thể. Nếu mức tồn kho giảm xuống mức không còn, một đơn đặt hàng tái tổ chức có thể được tạo ra ngay trên biểu đồ dự báo.

Item Substitutions

Giải pháp cung cấp tính năng tạo và cung cấp các mặt hàng thay thế cho tất cả các mặt hàng. Để thiết lập một mặt hàng thay thế, chỉ cần tạo một liên kết giữa các mặt hàng tương tự. Nếu mặt hàng được yêu cầu không có sẵn trong kho, hãy xem tất cả các mặt hàng thay thế và chọn một để hoàn thành đơn đặt hàng của khách hàng.

Warehousing

Dynamics 365 Business Central hỗ trợ xử lý biên nhận kho, gửi hàng kho, đặt hàng và chuyển kho. Lựa chọn hàng tồn kho được sử dụng trong quy trình lắp ráp, sản xuất và giao hàng.

Quản lý hàng tồn kho dựa trên các thùng rác giúp theo dõi các chuyển động hàng tồn kho bao gồm việc lấy hàng và đặt hàng vào các vị trí trong kho. Việc tối ưu hóa tiêu thụ hàng tồn kho trở nên dễ dàng hơn nếu thông tin về chuyển động hàng luôn có sẵn. Chức năng quản lý kho cũng hỗ trợ việc lắp ráp các mặt hàng cho các đơn đặt hàng bán hàng và đơn đặt hàng kho.

Inventory Movements

Chức năng theo dõi hàng tồn kho giúp người dùng thu thập thông tin về các vị trí mà một mặt hàng đã được di chuyển đến, cũng như giá trị của nó khi đang di chuyển và tại các vị trí tiếp theo trong quá trình chuyển hàng.

Locations

Với Dynamics 365 Business Central, người dùng được trang bị tốt để quản lý hàng tồn kho tại các địa điểm khác nhau như kho hàng, nhà máy sản xuất, trung tâm phân phối, showroom, cửa hàng bán lẻ hoặc xe dịch vụ.

ERP modules
Project Management in Dynamics 365 Business Central
Resources

Một nguồn lực là một người hoặc một thiết bị có thể được theo dõi một cách cá nhân hoặc như một phần của một nhóm nguồn lực. Chức năng nguồn lực giúp nhóm các nguồn lực và ghi lại giá và doanh số của nguồn lực. Chức năng quản lý nguồn lực và công việc thường được sử dụng đồng thời.

Resource Capacity and Availability

Trong Dynamics 365 Business Central, quản lý nguồn lực được xử lý dựa trên một năng lực được người dùng xác định. Bằng cách theo dõi việc sử dụng nguồn lực, bạn có thể có được một cái nhìn toàn diện về cả năng lực và sự sẵn có của nguồn lực.

Jobs

Chức năng công việc là rất quan trọng để đăng ký việc sử dụng nguồn lực và vật liệu trên các công việc cụ thể. Cùng với đó, dữ liệu này cũng được yêu cầu để tạo hóa đơn. Tuy nhiên, trong việc lập hóa đơn, cả công việc giá cố định và việc sử dụng thời gian và vật liệu có thể được xem xét. Chức năng này giúp tối ưu hóa các công việc liên quan đến quản lý dự án như thiết lập công việc, lập kế hoạch nguồn lực, quản lý ngân sách và theo dõi tiến độ công việc. Nó cũng cung cấp các công cụ cho việc quản lý các dự án dài hạn, ghi nhận giờ lao động và giờ máy sử dụng, cũng như theo dõi tiêu thụ các mặt hàng tồn kho. Người dùng cũng có thể thu thập dữ liệu chính xác về từng công việc cụ thể, cũng như phân bổ nhân viên, máy móc và các nguồn lực khác được sử dụng trong tất cả các dự án.

Một thẻ công việc lưu trữ tất cả thông tin cần thiết để quản lý công việc từ quan điểm quản trị và tài chính. Các hành động mà công việc liên quan được xác định là các nhiệm vụ. Đối với mỗi nhiệm vụ, bạn có thể thiết lập năng lực và doanh số, lấy vào các nguồn lực và việc sử dụng hàng tồn kho. Bằng cách áp dụng giá và chi phí của các mặt hàng hoặc nguồn lực được sử dụng cho công việc, hệ thống tính toán ngân sách thực tế của công việc, đảm bảo bạn có thể theo dõi tính lợi nhuận của một công việc. Khi làm việc trên một công việc, bạn có thể đăng ký việc sử dụng hàng ngay khi hàng được mua, bằng cách gán số công việc và số nhiệm vụ trong dòng mua hàng, đơn đặt hàng và hóa đơn mua hàng. Đối với nguồn lực và hàng tồn kho, việc sử dụng được ghi nhận và đăng trong nhật ký công việc. Để lập hóa đơn cho một công việc, bạn cần thiết lập một khoảng thời gian lập hóa đơn. Thống kê công việc cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về chi phí công việc, giúp bạn tuân thủ ngân sách. Chức năng công việc hỗ trợ nhiều loại dịch vụ và nhiệm vụ tư vấn.

Time Sheets

Dynamics 365 Business Central cung cấp một công cụ đơn giản và linh hoạt giúp việc đăng ký thời gian làm việc và phê duyệt việc sử dụng thời gian dễ dàng hơn cho người phê duyệt. Bảng thời gian được tích hợp với các chức năng dịch vụ, công việc và nguồn lực và cho phép nhân viên nhập thời gian đã làm việc trên các dự án cụ thể. Chúng được quản lý bởi một quản trị viên bảng thời gian chỉ định các nhân viên chịu trách nhiệm điền dữ liệu đăng ký thời gian. Để thiết lập bảng thời gian, quản trị viên sử dụng các dòng lập kế hoạch công việc. Nhân viên chỉ cần xác nhận liệu thời gian đã làm việc trên một công việc hoặc nhiệm vụ có giống như thời gian dự kiến. Sau khi nhập hoặc xác nhận số giờ làm việc bởi một nhân viên, bảng thời gian được gửi đi để được phê duyệt. Quản trị viên bảng thời gian hoặc quản lý dự án có thể đăng ký thời gian sử dụng cho một nhiệm vụ liên quan. Sau khi được phê duyệt, tất cả các chi phí và doanh thu bán hàng được đăng ký trong bảng lợi nhuận và lỗ, trong khi công việc đang tiến hành được bao gồm trong bảng cân đối. Để mục đích này, một phương pháp định giá phải được thiết lập. Nhiều tùy chọn định giá như tiến độ, được cung cấp trong ứng dụng. Thẻ công việc cung cấp khả năng theo dõi tình trạng công việc đang tiến hành cũng như các chi phí và doanh thu đã được phê duyệt một cách dễ dàng.

ERP modules
Service Management in Dynamics 365 Business Central

Chức năng Quản lý Dịch vụ có thể được sử dụng chỉ trong mô hình cấp phép Premium và hỗ trợ toàn bộ quy trình dịch vụ, bao gồm chuỗi cung ứng dịch vụ và sản phẩm cũng như việc cung cấp các dịch vụ như sửa chữa. Với Quản lý Dịch vụ, người dùng có thể nhanh chóng và hiệu quả thực hiện một số nhiệm vụ, chẳng hạn như phản hồi nhanh chóng vào các yêu cầu dịch vụ, lập kế hoạch và lên lịch sửa chữa, theo dõi trạng thái sửa chữa, giám sát và lập hóa đơn cho chi phí sửa chữa, xử lý bảo hành, thiết lập và sử dụng các hợp đồng dịch vụ, tối ưu hóa cấp độ tồn kho cho các phụ tùng, và cải thiện chi phí cho các phụ tùng.

Service Items

Các chức năng quản lý mục dịch vụ là các thành phần chính của mô-đun Quản lý Dịch vụ. Các thiết bị hoặc mặt hàng cần được bảo dưỡng hoặc sửa chữa có thể được xác định là các mục dịch vụ. Chức năng này giúp bạn ghi lại và theo dõi tất cả dữ liệu mục dịch vụ của bạn bao gồm thông tin hợp đồng, quản lý thành phần, tham chiếu BOM và thông tin bảo hành.

Service Orders

Các đơn đặt dịch vụ được tạo ra cho thiết bị hoặc dịch vụ và chúng được sử dụng để ghi lại bất kỳ hoạt động bảo dưỡng nào hoặc sửa chữa được gửi. Yêu cầu dịch vụ có thể được khởi tạo bởi khách hàng hoặc được tạo tự động theo các điều khoản được quy định trong hợp đồng dịch vụ của bạn. Nhân viên trung tâm gọi hoặc cửa hàng sửa chữa của bạn có thể chịu trách nhiệm cho việc nhập dữ liệu đơn đặt dịch vụ.

Planning & Dispatching

Trong Dynamics 365 Business Central, để đăng ký dịch vụ dưới dạng đơn đặt dịch vụ, việc lập kế hoạch trước là rất quan trọng. Trong quá trình lập kế hoạch, các nhiệm vụ công việc được giao và phân phối giữa các nhân viên. Trong khi lựa chọn thiết lập kế hoạch tối ưu, các yếu tố như vùng khu vực, kỹ năng của nhân viên và ưu tiên được xem xét. Giải pháp cũng hữu ích khi quản lý thông tin về các nhóm dịch vụ và kỹ thuật viên, và lọc dữ liệu theo một số tiêu chí (ví dụ: sẵn có, kỹ năng và tồn kho trong kho).

Service Contract Management

Các điều khoản và điều kiện dịch vụ, cũng như việc thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến hợp đồng, được quản lý bởi các quy định hợp đồng. Với mô-đun quản lý hợp đồng, bạn có thể đăng ký một thỏa thuận xác định chất lượng dịch vụ yêu cầu, quản lý thông tin liên quan đến lịch sử hợp đồng, gia hạn hợp đồng và các mẫu hợp đồng và cũng tạo ra bảng báo giá hợp đồng. Hệ thống cũng ghi lại tất cả thông tin chi tiết về chất lượng dịch vụ, thời gian phản hồi và mức giảm giá, và lịch sử dịch vụ của mỗi hợp đồng, bao gồm các mặt hàng và phụ tùng dịch vụ đã sử dụng và giờ lao động.

Warranty

Mô-đun Quản lý Dịch vụ giúp người dùng quản lý thông tin bảo hành liên quan đến các mục dịch vụ, phụ tùng, thời gian phản hồi, giảm giá và cấp độ dịch vụ.

Service Price Management

Chức năng này cho phép người dùng xác định, duy trì và theo dõi giá dịch vụ. Người dùng cũng có thể thiết lập cấu trúc tính giá với tất cả các tham số liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.

ERP modules
Manufacturing Management in Dynamics 365 Business Central

Giấy phép người dùng Dynamics 365 Business Central Premium bao gồm chức năng quản lý sản xuất.

Bill of Material (BOM), routing and production capacity

Bảng vật liệu là danh sách các thành phần cần thiết để sản xuất một sản phẩm cuối cùng hoặc sản phẩm bán thành phẩm và chứa mô tả của tất cả các thành phần, số lượng và đơn vị đo. Quy trình chỉ định một chuỗi các hoạt động phải được thực hiện để sản xuất một sản phẩm hoàn thiện.

Thiết lập năng lực được sử dụng để xác định một mẫu môi trường sản xuất. Trong Dynamics 365 Business Central, có ba loại năng lực sản xuất có thể được xác định cho ba đơn vị sản xuất: phòng sản xuất, trung tâm làm việc và trung tâm máy móc.

Production Orders

Để quản lý quá trình chuyển đổi nguyên liệu mua thành sản phẩm cuối cùng và theo dõi dữ liệu liên quan, bạn có thể sử dụng các đơn đặt sản xuất. Các đơn đặt sản xuất lưu trữ thông tin về các loại và số lượng sản phẩm cần sản xuất, các thành phần, các bước hoặc hoạt động định tuyến cần thiết để chuyển đổi thành phần thành sản phẩm hoàn thiện cũng như các trung tâm làm việc và máy móc nơi các hoạt động định tuyến được thực hiện. Các trung tâm làm việc và máy móc đại diện cho khả năng sẵn có.

Các đơn đặt sản xuất được xử lý cho đến khi chúng hoàn thành. Quá trình sản xuất bao gồm các hành động như bắt đầu một đơn đặt sản xuất, lấy các thành phần từ kho, sử dụng nguyên liệu thô, sản xuất một sản phẩm, đăng ký sự tiêu thụ và sản phẩm cuối cùng trong nhật ký sản xuất (tùy chọn), và lưu trữ các sản phẩm hoàn thiện trong kho.

Demand Forecasting

Chức năng dự báo nhu cầu giúp bạn dự đoán bất kỳ loại nhu cầu nào. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi các dự báo thành kế hoạch sản xuất và so sánh chúng với doanh số bán hàng thực tế. Các thay đổi trong dự báo cũng được phản ánh trong các kế hoạch sản xuất hiện có.

Production Planning

Hệ thống cung cấp ba tùy chọn lập kế hoạch sản xuất:
• Lập kế hoạch theo đơn hàng bán – một chức năng lập kế hoạch đơn giản được sử dụng để tạo đơn đặt sản xuất trực tiếp từ đơn hàng bán hàng. Nó được khuyến nghị cho các công ty sản xuất các mặt hàng cho các đơn đặt hàng cụ thể trong quy trình MTO (làm theo đơn đặt hàng). Trong quy trình MTO, việc lập kế hoạch thành phần được giảm thiểu.
• Lập kế hoạch theo đơn – một mô-đun ERP nâng cao hơn cho phép bạn phản ứng với nhu cầu từ nhiều nguồn cung bằng cách tạo ra các loại giao hàng khác nhau. Chương trình tính toán nhu cầu mà không có bất kỳ nguồn cung nào cho các đơn đặt hàng tiếp theo. Với các công cụ lập kế hoạch, người lập kế hoạch có thể kết hợp và điều chỉnh lập kế hoạch cung cấp một cách hiệu quả, lấy các yếu tố quan trọng khác vào xét.
• Bảng lập kế hoạch – có thể được sử dụng để tạo ra kế hoạch sản xuất bằng cách tính toán một kế hoạch hoàn chỉnh cho việc bổ sung hàng tồn kho hoặc nhu cầu net, bao gồm tất cả thông tin về nhu cầu có sẵn trong hệ thống và các nguồn cung cấp mà bao gồm nhu cầu này. Cơ chế lập kế hoạch này được sử dụng cho lịch trình sản xuất chính (MPS).

Shop Loading

Để ước tính tải trọng cửa hàng, bạn có thể so sánh yêu cầu với khả năng thực tế của một trung tâm máy móc. Trong việc giám sát và quản lý tải trọng cửa hàng, hệ thống sử dụng tùy chọn theo hai giả định:
• Tải trọng cửa hàng với khả năng không giới hạn – hệ thống lập kế hoạch sản xuất bất kể tải trọng của cửa hàng;
• Tải trọng cửa hàng với khả năng giới hạn – hệ thống lập kế hoạch các đơn đặt sản xuất cho một phần trăm khả năng được xác định.

Advanced Capacity

Do những thiếu hụt tài nguyên có thể xảy ra trong sản xuất, các tính năng lập kế hoạch năng lực là rất quan trọng. Với Dynamics 365 Business Central, bạn có thể lập kế hoạch sản xuất và lịch năng lực cho các trung tâm làm việc và máy móc và giám sát tất cả các sự vắng mặt năng lực được lập kế hoạch.

Subcontracting Functionality

Ngày nay, việc các công ty sản xuất giao các đơn đặt hàng của họ cho bên thứ ba trở nên ngày càng phổ biến hơn. Do đó, phần mềm tích hợp các tính năng giao việc phụ là một điều tiên quyết. Microsoft Dynamics 365 Business Central cung cấp các công cụ mạnh mẽ để quản lý số lượng và chi phí như một phần của quy trình làm việc điển hình. Giải pháp này hỗ trợ toàn bộ quy trình giao việc phụ bằng cách cho phép tích hợp thiết lập cho các trung tâm làm việc, các đơn đặt sản xuất và các đơn đặt hàng mua.

Human Resources Management

Các tính năng nguồn nhân lực cho phép bạn đăng ký và theo dõi thông tin chi tiết về việc làm, như hợp đồng lao động, dữ liệu mật, bằng cấp và các dữ liệu liên quan khác. Mô-đun này được sử dụng để ghi lại sự vắng mặt của nhân viên và phân tích sự vắng mặt đã được ghi lại, nếu cần. Bạn có thể ghi lại và giám sát các chi phí của nhân viên bằng cách sử dụng sổ cái nhân viên và tính năng gợi ý thanh toán cho nhân viên trong sổ thanh toán.

ERP modules
Human Resources Management in Dynamics 365 Business Central

Các tính năng nguồn nhân lực cho phép bạn đăng ký và theo dõi thông tin chi tiết về việc làm, như hợp đồng lao động, dữ liệu mật, bằng cấp và các dữ liệu liên quan khác. Mô-đun này được sử dụng để ghi lại sự vắng mặt của nhân viên và phân tích sự vắng mặt đã được ghi lại, nếu cần. Bạn có thể ghi lại và giám sát các chi phí của nhân viên bằng cách sử dụng sổ cái nhân viên và tính năng gợi ý thanh toán cho nhân viên trong sổ thanh toán.

ERP modules
Accessible from any place, any device and platform in Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central nổi bật so với các giải pháp kinh doanh cạnh tranh khác vì cùng một bộ tính năng có sẵn cho cả thiết bị di động và máy tính để bàn.

Thường thì các công ty cung cấp phiên bản phần mềm di động với các mô-đun ERP hạn chế. Tuy nhiên, Dynamics 365 Business Central khác biệt. Người dùng có truy cập vào cùng một các chức năng và công cụ không phụ thuộc vào thiết bị sử dụng. Trên các thiết bị di động hoạt động trên các nền tảng Windows, iOS và Android, điều này có nghĩa là bạn có thể quản lý công ty của mình từ bất kỳ nền tảng nào và chuyển đổi giữa các thiết bị một cách liền mạch với giao diện người dùng đồng nhất.

Equipped with its built-in high-level security features, Business Central is available as:

Windows 10 desktop client
Tablet client including (Windows, Android, iOS)
Mobile client (Windows, Android, iOS)
Web client (Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari)

ERP modules

Available for any infrastructure and licensing model in Business Central
Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises

Với Giấy phép Vĩnh viễn, người dùng được cấp quyền sử dụng không giới hạn. Giấy phép Vĩnh viễn được khuyến nghị nếu tổ chức của bạn ưa thích đầu tư một lần hoặc muốn quản lý giải pháp một cách nội bộ và chạy phần mềm trên cơ sở của chính mình (hoặc, nếu được phép sử dụng quyền di chuyển giấy phép, phần mềm sẽ được lưu trữ bởi một nhà cung cấp Dịch vụ Cơ sở Hạ tầng [IaaS] hành động như một đại lý của bạn). Với Giấy phép Theo dõi, bạn được cấp quyền sử dụng không vĩnh viễn phần mềm, có nghĩa là bạn chỉ có thể sử dụng phần mềm trong thời gian của thỏa thuận miễn là thanh toán định kỳ được thực hiện. Mô hình này giảm thiểu đầu tư ban đầu của bạn và đảm bảo tính linh hoạt để tăng hoặc giảm phạm vi của giấy phép theo dõi. Giấy phép Theo dõi được khuyến nghị nếu công ty của bạn ưu tiên phần mềm được lưu trữ và quản lý theo mô hình Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) bởi đối tác triển khai của nó hoặc một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Hoặc phần mềm có thể triển khai cục bộ, trên cơ sở của bạn. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện nếu công ty đối tác triển khai Dynamics 365 Business Central tại chỗ cung cấp hỗ trợ liên tục và duy trì sự kiểm soát của quản lý hệ thống và quản trị.

Microsoft Dynamics 365 Business Central on-cloud

Hệ thống được cung cấp dưới mô hình Phần mềm dưới dạng Dịch vụ, có nghĩa là toàn bộ cơ sở hạ tầng cơ bản, trung gian, phần mềm và dữ liệu ứng dụng được triển khai trên Microsoft Azure. Microsoft quản lý hệ thống của bạn và chịu trách nhiệm về an ninh ứng dụng và dữ liệu. Nhờ vào phương pháp này, bạn có thể bắt đầu làm việc với hệ thống một cách nhanh chóng, đồng thời giảm thiểu các chi phí ban đầu. Microsoft Dynamics 365 Business Central trên điện toán đám mây chỉ có sẵn dưới dạng đăng ký hàng tháng và chỉ có thể mua từ Nhà cung cấp Giải pháp Đám mây (CSP).

ERP modules
Intelligent cloud available in all scenarios in Business Central

Microsoft liên tục đầu tư vào các giải pháp điện toán thông minh và thông tin kinh doanh được tăng cường bằng trí tuệ nhân tạo và công nghệ học máy. Mục tiêu chính của họ là trang bị cho các tổ chức các công cụ để tối ưu hóa quy trình kinh doanh và tăng cường hiệu suất.

Người dùng Dynamics 365 Business Central có quyền truy cập liên tục vào các tài nguyên và dịch vụ từ bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào, cho dù họ làm việc với phiên bản điện toán đám mây hay tại chỗ. Sử dụng phiên bản tại chỗ, bạn có thể kết nối với Đám mây Thông minh thông qua Cạnh thông minh.

ERP modules

Functional enhancements on hand in Dynamics 365 Business Central

Khi công ty của bạn gặp cơ hội kinh doanh mới và cần các công cụ mới để hỗ trợ sự phát triển của mình, bạn có thể thêm tính năng mạnh mẽ với các mô-đun và tiện ích mở rộng mới. Khi bắt đầu một doanh nghiệp mới, đơn giản là triển khai các tính năng tiêu chuẩn sẽ cho phép bạn hỗ trợ các quy trình kinh doanh chính. Khi nhu cầu kinh doanh của bạn tăng lên, giống như số lượng quy trình và giao dịch, bạn có thể đầu tư vào các mô-đun mới. Công cụ linh hoạt, cơ sở dữ liệu có thể mở rộng và nền tảng điện toán đám mây hiệu quả sẽ giúp bạn phát triển mạnh mẽ.

App Source

Có một loạt các ứng dụng sẵn sàng, được kiểm tra và phát triển bởi Microsoft hoặc các đối tác của nó trên toàn thế giới mở rộng chức năng hệ thống tiêu chuẩn.

Power BI

Một bộ công cụ phân tích dựa trên nền tảng điện toán đám mây của Dynamics 365 Business Central sẽ giúp cho đội ngũ của bạn:
• Nhận được cái nhìn tổng quan toàn diện về tất cả các quy trình
• Có quyền truy cập dễ dàng và an toàn vào các dữ liệu quan trọng
• Nhận cái nhìn sâu sắc vào thông tin chiến lược từ bất kỳ thiết bị nào
• Đảm bảo sự hợp tác hiệu quả giữa các bộ phận
• Tích hợp các phân tích và hiển thị trực quan tiên tiến vào các quy trình và nhiệm vụ hàng ngày của bạn.

PowerApps

Một nền tảng vô cùng hiệu quả và linh hoạt cung cấp các công cụ để tạo ra các ứng dụng doanh nghiệp tùy chỉnh. Với Power Apps, việc phát triển là quá trình nhanh chóng và dễ dàng. Các ứng dụng mới phát triển có thể được chia sẻ trong toàn bộ tổ chức. Nền tảng chung đảm bảo bạn có quyền truy cập vào tất cả các tài nguyên từ bất kỳ thiết bị di động nào.

Microsoft Flow

Nền tảng này cho phép bạn quản lý và tự động hóa các quy trình và luồng công việc giữa Microsoft Business Central và các dịch vụ cũng như công cụ khác.

Extensions

Tất cả các cải tiến và phát triển chức năng đều được tạo và xuất bản dưới dạng tiện ích mở rộng. Nhờ vào phương pháp này, ứng dụng tiêu chuẩn có thể được mở rộng mà không làm ảnh hưởng đến mã nguồn, điều này giúp tối ưu hóa việc cập nhật hệ thống.

Connect apps

Một API linh hoạt để tích hợp Business Central với các giải pháp và dịch vụ của bên thứ ba.

Contact us to learn more!

Contact Form_Microsoft Business Central