DỊCH VỤ

Chúng tôi đồng hành cùng bạn trên con đường chuyển đổi số với sự lắng nghe thấu hiểu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai hệ thống SAP với đội ngũ chuyên gia đa quốc gia

Tối ưu quy trình và cải tiến chức năng hệ thống sau triển khai mới, đã vận hành. Tư vấn tự động hóa quy trình SAP (Automation processses)

Tư vấn cơ sở hạ tầng On-Premise, Cloud và vấn đề bản quyền

Tư vấn đánh giá quy trình vận hành, hệ thống phân quyền và hệ thống vận hành

Cung cấp gói báo cáo theo chuẩn mực kế toán VAS (Vietnamese Accounting Standard). Tư vấn SAP Localization & Roll-out cho công ty đa quốc gia (MNC)

Cung cấp gói báo cáo thiết kế sẵn sưu tập theo nhóm ngành và phòng ban, tùy biến theo yêu cầu doanh nghiệp

Tư vấn thiết kế Báo cáo, Tích hợp, Chức năng nâng cao, Biểu mẫu (RICEF)

Đội ngũ tư vấn hỗ trợ AMS (Application Mangement Service) xủ lý sự cố kỹ thuật và tư vấn vận hành

Tư vấn triển khai hệ thống Infor SunSystem tối ưu cho nhóm ngành đặc thù (Tài chính, Nghỉ dưỡng, Nhà hàng khách sạn)

Cung cấp gói báo cáo theo chuẩn mực kế toán VAS (Vietnamese Accounting Standard). Phát triển giải pháp báo cáo mở rộng với công cụ INFOR Q&A

Cung cấp giải pháp tích hợp các hệ thống chuyên dụng, nền tảng 3rd về SunSystem hoặc ngược lại

Tư vấn triển khai hệ thống Acumatica Modern ERP với giao diện hiện đại, chuẩn hóa giải pháp ngành và không giới hạn người dùng

Cung cấp gói báo cáo theo chuẩn mực kế toán VAS (Vietnamese Accounting Standard). Dashboard báo cáo thông minh cho vận hành và phân tích chuyên sâu

Cung cấp giải pháp tích hợp các hệ thống chuyên dụng, nền tảng 3rd về ACUMATICA hoặc ngược lại

CUSCEN (Customer centric) ERP là bộ giải pháp đa ngành với nhiều phiên bản (Edition) thiết kế riêng dành cho SME tích hợp từ vận hành đến kế toán

ECloudView là bộ giải pháp chuyên dùng cho các cửa hàng, điểm bán tích hợp hệ thống POS (Point-of-Sales)

Tư vấn triển khai giải pháp báo cáo thông minh tích hợp với nền tảng ERP hiện có của doanh nghiệp sử dụng công cụ Power BI / Excel Advance.

Tư vấn giải pháp và triển khai tự động hóa số liệu và báo cáo trên nền tảng Open Source giúp doanh nghiệp tối ưu về chi phí và tối đa hiệu quả các công cụ báo cáo, quyết định kinh doanh